Een AED toestel redt levens!

AED

Deel dit bericht

Elke dag krijgen dertig mensen in België een hartstilstand. Hoe groter uw bedrijf, hoe groter dus de kans dat dit een van uw medewerkers overkomt. Maar ook in het openbaar loopt u het risico met een dergelijke situatie geconfronteerd te worden! Op straat, in de winkel, op het sportterrein,… Wees voorbereid en red iemand zijn of haar leven door het gebruik van een AED toestel.

Wat is een AED?

AED’s of automatische externe defibrillatoren zijn draagbare toestellen met zelfklevende elektroden die aangebracht moeten worden op de borstkas van het slachtoffer. Het apparaat geeft vervolgens mondelinge instructies aan de gebruiker, analyseert het hartritme, bepaalt of een elektrische schok nodig is en, indien dit het geval is, dient het toestel deze schok automatisch toe.

“Elke dag krijgen dertig mensen in België een hartstilstand”

Aan de slag

De AED vormt één van de schakels in de ‘overlevingsketen’, de combinatie van opeenvolgende factoren die de overlevingskans van iemand met een hartstilstand vergroten. De andere schakels zijn:

  • Een vroegtijdige herkenning van het probleem (persoon reageert niet en zijn ademhaling is abnormaal)
  • Het onmiddellijk verwittigen van de hulpdiensten (112)
  • Het snel opstarten van de reanimatie en het tussenkomen van de hulpdiensten

De belangrijkste oorzaak van een plotse hartstilstand is een ventrikelfibrillatie, een zeer snelle, ongecontroleerde samentrekking van de hartkamers. Dit gaat gepaard met onmiddellijk bewustzijnsverlies doordat de hersenen onvoldoende bloedtoevoer, en dus bijgevolg onvoldoende zuurstof, krijgen. De elektrische schok (defibrillatie) ‘reset’ het hart, waardoor het zijn normale ritme hopelijk kan hernemen. Als deze schok echter te laat wordt gegeven, evolueert een fibrillatie snel naar een volledige hartstilstand (asystolie). Elke minuut vertraging bij de defibrillatie vermindert de overlevingskans met 10 tot 12%.

Gemiddeld duurt het zeven minuten vooraleer een ziekenwagen ter plaatse is. Kordaat en met kennis van zaken optreden is dus letterlijk van levensbelang.

EHBO-hulpverleners binnen jouw bedrijf

Een specifieke opleiding bereidt de EHBO-hulpverleners in uw bedrijf perfect voor op zulke situaties. Ze leren onder meer om meteen te reanimeren, te zorgen dat de AED ter plaatse raakt en het toestel correct te gebruiken. Belangrijk, want op tijd defibrilleren kan de overlevingskansen verdrievoudigen! Tien minuten op zoek gaan naar een AED zonder de reanimatie te starten, staat gelijk met een doodvonnis voor het slachtoffer.

Met dit wettelijk verplicht symbool geeft men de locatie van een AED-toestel aan:

AED

Interesse in een opleiding op maat zodat uw werknemers optimaal voorbereid zijn? Vraag dan vandaag nog vrijblijvend een offerte aan!

Meer info over een workshop of opleiding?

Ook interessant..